Explorer Mikael Strandberg

11 observationer från de siffror som just publicerades om Grönland/11 observations made from reading the latest figures about Greenland

(Swedish version first, the English one follows)

Igår kom en ny skrift ut Grönland i siffror 2016 (ladda ned här) och jag har ägnat några timmar att studera dessa. Här är elva saker jag speciellt reagerade på som kan vara intressant för andra utanför Grönland och vilka jag fann intressanta baserat på vad jag observerat under mina 6 veckor här i Nuuk.

1. Det finns bara två motorcyklar på hela ön. Jag har sett en av dem i en snöstorm! (Kanske var det en cyklist…)

2. Bara 4/5 delar av Grönland är täckt av is. (Jag trodde det var ungefär 98%. Jag såg den siffran någonstans innan avfärd. Det bara visar hur fel mycket man lär sig om Grönland är. Eller annars var det gamla siffror och den globala uppvärmningen är på allvar!)

3. Det fasta stödet från Danmark (block stödet) är 3679 miljoner danska kronor (ungefär 4.9 biljoner svenska kronor). EU, trots att Grönland inte är medlem, kör in en tiondel av denna summa. (Det danska blockstödet motsvarar 55% av regeringens inkomster och 20% av BNP:en varje år)

4. Det finns bara en Internet leverantör. (Åtminstone 2016, jag såg någonstans att Nuuk TV erbjuder Internet via TV)

5. Säljakt har sjunkit dramatiskt från 142 594 dödade sälar 2009 till dagens 88 938.

6. Drygt 11 000 vildrenar skjuts per år. Men här finns också tamrensskötsel, 3000 stycken. Exakt samma siffror som de sista fem åren.

7. 143 dödade isbjörnar. Största siffran på fem år, men ungefär samma siffror som tidigare år.

8. Man köper alkohol och tobak för nästan samma summa som mat och annan dryck per år. Kanske är det lika i andra länder, men det förefaller högt, men jag ser att nästan alla röker, men spriten är ju så där, så det behövs kanske inte så mycket för att nå upp i samma siffror. Jag läste en artikel igår i Sermitsiaq att en PhD-student i Köpenhamn kommit fram till att grönländarna på Grönland drack mindre än danskarna på samma ö. Frågan är varför är det så?

9. KNR (Den lokala TV:n, eller Greenland Broadcasting Corporation) får 68 av 184 danska miljoner kulturstöd, och av vad jag sett genom att kika någon timme då och då, så förutom att allt självklart är på grönländska, så finns ingenting med internationellt perspektiv. Och pratar man inte danska och kan se DR1 och DR2, då vet man alltså ingenting av världen utanför Grönland eller Danmark. Skrämmande och högst isolerande tycker jag som inte leder till någonting gott alls.

10. 3456 fall av klamydia på 55847 invånare. Varav 98 är svenskar. Ja, inte som har klamydia. Åtminstone går det ej att utläsa.

11. Av 2012 som börjar gå i skola, så hoppar 891 av, nästan hälften! Där här vi en framtida bekymmer som måste tas itu med omedelbart!

(English version)

Yesterday I lay my hands on Greenland In Figures 2016 (download here), which was just published and which I have spent a few hours studying. These are 11 things I reacted to which can be of interest for people on the outside whom I found interesting and based on my observations here during my six weeks since arrival here to Nuuk.

 

1. There´s only two motorbikes on the whole island. I have seen one of them in a snowstorm! (At least I think so; it could have been a cyclist…)

2. Just 4/5ths of Greenland is covered by ice. (I thought it was 98%. I saw that figure somewhere during my research phase before leaving. It just shows how little one actually knows about Greenland. Or the climate change and global heating warming is for sure!)

3. The so called annual block grant from Denmark is 3679 million Danish crowns (547 million US dollars) EU, of which Greenland is not a member, adds a tenth of that figure. Together with the Danish annual block that equals 60% of the governments income and 25% of the annual GNP.

4. There´s only one supplier of Internet. (At least 2016, because the other day I saw Nuuk Tv offering Internet via TV)

5. Seal hunting has dropped dramatically the last 5 years, from 142 594 killed seals 2009 compared to today´s 88 938.

6. Around 11 000 caribou is killed by hunting every year. But there´s tame reindeer and reindeer husbandry on the island as well, about 3000. Same figure the last five years.

7. 143 killed polar bears 2016. Biggest figures in the last five years, but pretty much on the same level as earlier.

8. The expenditure on alcohol and cigarettes is almost as high as for food and other beverages! Maybe it is the same in other countries, I don´t know, it seems way to high, but then again, the prices of alcohol are astronomical, so maybe that is a factor. It doesn´t take too much to reach those high costs! And, yesterday I read an article in Sermitsiaq, the local Danish spoken newspaper that a PhD student from Copenhagen had done tests which shows that Greenlanders drink less than Danes living in Greenland. Question is, why?

9. KNR (Greenland Broadcasting Corporation) receives 68 of a 184 million Danish crowns in cultural support given every year. (About 10 million US dollars) And what I have gathered so far by watching this channel an hour on and off, it is obviously in Greenlandic only, but it doesn´t seem to have hardly any international news. And if you don´t speak Danish and can watch DR1 and DR2, why have no clue what happens in the outside world. For me, this is very serious. A highly isolating behavior leading to no good at all.

10. 3456 cases of chlamydia out of 55 847 inhabitants. Of which 41 are American. Well, not bearers of chlamydia as far as one can see!

11. Out of 2012 persons starting their education, 891 drops out, which means almost half! Now that is a major future problem which needs immediate attention!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.