explorer Mikael Strandberg

Snöblandat regn/Rain and snow in one

(Swedish version first followed by the English one)

Just nu vräker snön ned utanför fönstret. För en halvtimme sedan regnade det. Igår löpte jag i tre decimeter pulversnö, men för fyra dagar sedan fanns inte en snöfläck på marken runt huset och 10 dagar tidigare var det vinter. Jag har ett möte i Ilulissat imorgon, och väderrapporterna från DMI så skall det börja blåsa som attan, upp till stormstyrka och sedan avta, så att båten kan gå. Men jag har märkt att prognoserna kan ändras dramatiskt. Klart man undrar, när en av orsakerna vi är här, om det här är ett tecken på att den globala uppvärmningen är mer påtaglig än världen trott?

Frågar man lokalbefolkningen så säger de att visst har klimatet blivit varmare de senaste åren, ja, de senaste 20 åren, men de säger också att vädret förändras år från år och ena året är det kallt, det andra inte. Ett år mycket snö, det påföljande betydligt mindre. Att människan förändrat omgivningen de senaste 50 åren säger de som minns, det är tveklöst så, men om man med hjälp av det vet om den globala uppvärmningen är så illa som de flesta forskare säger, det kan ingen säga här. Och jag har insett att egentligen de enda som vet med säkerhet vad som händer och är på gång, det är vår världs klimatforskare. På olika sätt och vis har de tillgång till data som visar miljontals år av utveckling och de kan av detta dra slutsatser. Så jag litar helt klart på deras slutsatser, men ett lokal perspektiv kan ge ett annat perspektiv hur man uppfattar denna förändring.

Jag får mest frågor om tjejerna och hur det går för dem. Gällande Evas ögon har vi ännu inte hört något från sjukhuset. Jag hoppas idag. Kanske har de fullt upp med att ploga ingången till sjukhuset. Har inget drastiskt hänt inom två veckor, så tar jag henne för egen kostnad och flyger till Nuuk. I övrigt så är tjejerna alltid glada, roliga, snälla och, ja, helt fantastiska. Ibland undrar jag, kan det verkligen vara så här bra?

För oss föräldrar så börjar allt så sakta att sätta sig. Det är bara att konstatera, det är en drastisk förändring att gå från det hektiska stadslivet i Malmö till de lugna tillvaron här. Svårast är nog att man anländer med storstadens krav på hur allt skall skötas och fungera och så tar det sin tid att förändra denna livsstil. Och nu så sakta börjar vi finna en sorts ro här. Främst beroende på den storslagna naturen och de många helt fantastiskt fina människor som finns här i denna en av vår världs mest isolerade platser.

Nu hoppas vi det blir en iskall och hård vinter med mycket snö. Det är ju en av huvudanledningarna att vi är här!

English version:

Right now snow is falling down in big chunks. Half an hour ago, it rained. Yesterday I ran through 3 decimeters of snow, but only four days ago, there wasn´t any sign of snow around the house.10 days back in time, it was a full blown winter. I have a meeting in Ilulissat tomorrow and weather reports from DMI say storm winds are heading our way. But then drastically just stop in time for me to catch the boat safely from here. Hmm. I have noticed, though, since moving here, checking weather reports every day, prognoses can drastically change in minutes. Taking all this into account, obviously I ask myself daily, if all this is a clear sign of the speedy global warming and if it is even more dramatic than presently thought?

When I ask the locals, they say, sure, the climate has changed the last years and it has become much warmer, but they also add, that it is changing from year to year. One year it is damn cold, the other warm. One year there´s loads of snow, the following much less. That human kind have influenced the warmer times in the area the last 50 years, there´s no doubt, but if that has affected the speedy global warming as most scientist are sure about, nobody has any opinions about this fact here. And I have during this time realized that the only ones who can say with some kind of surety is, of course, the climate scientist of our world. The reality is that they have access to information dating millions of years back and can with the help of this make a reasonable assessment of reality. For this reason, obviously I trust them, but there´s no doubt that a local perspective can add detail to this ongoing climate change.

I mainly get questions about the welfare of the girls. And how things are developing for them. A regards to Eva´s eyes, we have heard nothing from the local hospital. I hope today. Maybe they are busy plowing away snow from the front door? If nothing dramatically has happened within two weeks of now, I will for my own expense fly to Nuuk and get it sorted out. On top this worry, they´re doing very well. They´re always cheerful, happy, funny and incredibly nice human beings. At times I wonder, how can they be this good?

For us parents things are slowly settling down to a routine. There´s no doubt that the step we have taken from the busy city of Malmö to the calmness here is drastic. I think the hardest thing is to shed the city needs how everything is to adapting to a different set of rules here. However, we are slowly finding our way and this is due to the great environment and nature plus a whole lot of great people living here in one of the most isolated places on earth.

Let us hope that we will get a damn cold and hard winter with lots of snow. That is one of the main reasons we moved here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.