Explorer Mikael Strandberg

Tjejerna anpassar sig/The girls are adapting

(Swedish version first, the English one follows)

Vädret har gått mot varmare, så vi äter mindre och svettas mer. Men tjejerna har verkligen utvecklats framåt denna månad på många nivåer.

Tjejerna har bara bott i städer hela sitt liv. Vilket innebär att de inte är vana att bara öppna dörren och gå ut och leka. Så när du nu har det, så första dagarna, så satt de bara just utanför dörren. Så rörde sig de lite längre ut och nu efter en månad så har det hela närområdet som lekplats. Nu skall det sägas att vädret är mycket bättre nu så de kan vara ute flera timmar åt gången och leka. När kylan och dräparvinden var som värst så var de inte ute många minuter.

I och med att vi klättrar upp och nedför en lätt tvär backe varje dag, som erbjuder en storslagen utsikt, så är rädslan för höjder mer eller mindre borta. Speciellt för Eva som springer upp och ned för denna tvärhet utan några problem alls. Så de har anpassat sig till djupsnö, snöstormar och iskalla vindar.

Vi har inte hittat någon skola för tjejerna än, det är en lång kö, som allting annat här i Nuuk, så Pam samarbetar med tjejernas skolor i svenska och halva dagen går åt till studier. Lika viktigt, eller mer för mig, är det faktum att de två leker oerhört bra tillsammans. Och eftersom de inte är vana att ha en massa leksaker, så är de uppfinningsrika och mycket kreativa.

Samtidigt har de för första gången hamnat i ett sorts fack, nämligen tillhörande färgade familjer. Något vi aldrig har hört eller ens tänkt på är det faktum att vi är en blandad familj, där tjejerna till hälften är amerikansk-asiatiska gener och resten svenska. Men det här är ju någonting grönländarna hört hela sitt liv, så deras frågor hur vi klarar av det var först förvånande, men nu fattar vi varför. De vet ju knappt något annat än att det var ett problem i Danmark. Och i Grönland. Jag har gjort massor av intervjuer nu och det kommer alltid upp.

Samtidigt så håller man på att byta Hollywood kort här, där blonda och blåögda värderas högst och Pocahontas och andra ”färgade” har lågt värde. Sådant lär de ju ta itu med. Och vi.

Nuuk

(English version)

Weather has improved lately, way warmer, we eat less and sweat more. And the girls are continuing their adaptation and they have developed quite a lot lately on many levels.

The girls have spent all their lives living in cities. Which means they are not used just opening up the front door and step out and play. One doesn´t do that in cities. So initially, since they have this opportunity where we live in Nuuk, just to open the front door and step out into a very nice environment, they just stayed in front of the door. Maximum a meter away. But which day they moved further out into a newly won freedom. And a month later, they roaming the hills of this area, climbing up and go down on their bums. They can spend hours outside. It should be noted that the weather has approved a lot and when we first came here it was freezing cold.

Since we daily climb up and down a steep hill in snow, a journey which offers great views, the fear of heights is all but gone. Especially for Eva who runs up and down the wall with ease. So they´ve both adapted to the new environment with great ease I would say.

We haven´t found a school for the girls yet, it is a long waiting list here in Nuuk, so pam is kind of home schooling together with the respective schools in Sweden and half the day is set aside for studies. And since they have never had a lot of toys, and here they have none, they have become very creative and get along better than ever and really are best friends.

At the same time, we, the whole family has been put in kind of a box of belonging, namely the colored families. This is an issue we have never thought about or have ever even heard, yes, we are an Asian-American-Swedish mix, but the fact is, this is what the Greenlanders have heard all their life, so it is a fact of life. Initially their questions have we deal with this were surprising until we realized they, the Greenlanders, know nothing else, especially whilst in Denmark. But also here on the island. I have done loads of interviews and this issue always comes up.

Another observations is this thing they have going here in Nuuk right now, swopping Hollywood cartoon film cards and I noticed that blond and blue eyed has a much higher value than for example Pocahontas….amazing but true. This they have to deal with the Greenlanders. We too.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.