Explorer Mikael Strandberg

Back home again/Åter hemma

(Swedish version first, followed by the English)

Jag har just anlänt hem efter nästan två veckors frånvaro från det grönländska paradis. Ja, det känns -äntligen- faktiskt så, trots att livet på sitt sätt är svårare än någonsin. Men mer om detta en annan gång. Det jag vill nämna är att det äntligen börjar kännas som hemma. Mycket beroende på ganska drastiska förändringar i vårt liv samt att det börjar bli svårt att leva utan den här friska, hälsosamma luften och den här storslagna omgivningen. Man känner sig oerhört priviligierad här. Och nu börjar vi vara en del av det här varma, spännande och isolerade samhället på många sätt och vis. Dessutom var det så att på den här pitchen jag varit på, där fanns fler grönländska bidrag och samkänslan mellan oss “grönländare” var fantastiskt inspirerande. Det börjar äntligen kännas rätt.

Jag vet att jag av och till varit fundersam över de här höga kostnaderna som det innebär att bo här. Exempelvis kostar flygturen hemma tusentals kronor och den sista sträckan lokaltransport med helikopter torde vara världens dyraste. men i det här fallet, var det värt varandra öre under den helt fantastiska turen!

Och glädjen att se familjen, den är ju bara den bästa känslan i världen!

Jag får många mejl från folk som undrar varför inget skrivits på länge. Jag har helt enkelt inte haft någon motivation eller lust.

English version:

I have just returned home after two weeks outside Greenland. I am very happy to be home. Yes, it is really beginning to feel like a home, evn though life is quite demanding and quite a change, but more about this another time. What I want to say right now is that it feels finally like we have a home. This is very much due to some drastic changes in our life plus that is becomming very difficult to live without this healthy, fresh and unique air. Plus, of course, this extra ordinary surrounding of total freedom. The whole family feel priviliged to be here. And it feels like we are becoming part of this interesting, warm and isolated community. On top of that, this pitch i have just returned from, there were two other films with Greenlandic theme and we really stuck together in a very inspiring way. Finally, it i beginning to feel just right!

I know that i have moaned on and off as regardas to these high prices and the complications involved living here due to this fact, for example the air tickets cost thousands of crowns each time, but the last piece home, local transport by helicopter, most lokiley the most expensive in the world, this time it was more than worth it due to the fantastic views!

And the sheer joy of meeting the family again, unparallelled!

I get quite a few emails from folks asking why it has been such a long time in between reports, but circumstances, little motivation, hasn´t inspired me to write.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.