Ursäkta tystnaden och alla gamla rapporter, men till följd av det säkerhetsläge som rådde i Jemen under en stor del av det gågna året, ville jag inte göra känt att jag var här förrän jag gjort det jag kommit hit för att göra, en film för SVT samt del ett av min första riktiga Expedition sedan Sibirien, med kamel genom detta fantastiska land. För att visa hur överdramatiserade artiklar som skrivs i utlänsdsk media om detta fantastiska land. Men till följd av kriget har det ansetts varit omöjligt. Nu är det gjort. och rapport ett kommer nästa vecka. Fram tills dess lite bilder att kikpå här från detta fantastiska land!

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.