Explorer Mikael Strandberg

Förskola, skola och arbete/Pre school, school and work

(Swedish version first, followed by the English one)

Jag har precis återvänt efter att ha lämnat tjejerna på skola respektive förskola. Familjen börjar nu få lite bättre rutiner. Pam vaknar 05.00 och går till sitt jobb och kommer hem klockan tre. Jag går upp när hon slår igen dörren, gör frukost åt tjejerna och gör iordning deras matboxar. Dana får lunch på dagis, men i Evas fall, så tar hon med sig packad lunch. Samtliga tre trivs bra med sina värv!

Häromveckan var jag och besökte Eva och hennes klass under en lektion. Hon har en mycket bra lärare, Ida, en av tre som jag träffat. Alla tre lärare har imponerade på mig. Duktiga, kloka och pedagogiska. Till skillnad från exempelvis Evas skola i Malmö, så här är föräldrarna inte involverade alls på samma sätt. Vilket är vanligt i glesbygd. Eva har en 12-15 klasskamrater. Ungefär. När jag var där var de 9 stycken. Lugnt och städat och fina ungar.

Dagiset har bra luncher har jag sett eftersom Dana aldrig är sin frukt och sin macka. Men hon trivs som vanligt och lärarna är som vanligt på dagis, varma och fina. Här gäller också generellt att lämna och hämta som förälder. Även detta enligt global glesbygdsmodell.

Pam har fått jobb på fiskefabriken, och det är en riktig höjdare för oss alla, på alla nivåer. För traktens priser är som ni förstått astronomiska, så två försörjare är ett måste för ett förhållandevis drägligt liv.

Själv träffar jag många intressanta människor och börjar få en liten intressant bild av både Grönland och samhället vi bor i. och invånarnas generositet och vänlighet är fantastisk. Den här veckan har folk bara kommit förbi och gett oss torsk, rökt lax och myskoxe. Vänner har fått både val, ren och myskoxe den senaste tiden. Och jag har fått ett napp, en stor torsk som slet av linan, annars inget. Så utan folk här och deras vänlighet och generositet skulle allt vara mycket svårare. Fantastiskt fina människor.

Vädret har stabiliserats. Det är lite kallare, men fritt från den värsta blötan, blåsigt, vilket gör mitt spöfiske onödigt, men igår, ja, igår hade jag den största fisk jag haft på kroken, så stor att linan gick av…

English version:

I have just returned home to the cabin after leaving the girls are their respective learning quarters. We are finding some kind of a routine, finally. Pam gets up at 5 a.m. and trots off for work and returns home at 3 p.m.  I get up at the second she slams the door, make breakfast for the girls and prepares their food for the school day. Dana gets a free lunch at pre-school, but Eva needs a packed lunch. All three of them enjoy their respective occupations!

The other week I made a visit to one of Eva´s lessons and her class. She has a very good main teacher, Ida, which one of the three teachers Eva has. All of them have impressed me with their dedication. Obviously there´s difference compared to Eva’s school in Malmö, for example, there´s no parent inclusion, which is very much a countryside style I remember from my own upbringing. Parents drop you off and pick you up.  That is it. Eva has 12-15 school friends. More or less. I saw 9 whilst visiting. All easy going and nice.

The preschool have great lunches I have noticed, since Dana never eats her packed snack. As always, she seems to enjoy preschool and all its activities and her teachers, are as all preschools I have dealt with, really warm and nice. Same case as normal school, as a parent, you leave the child and pick it up but don´t get involved. Traditional countryside model.

Pam has found a temporary job at the fish factory and that is incredibly good for everyone involved. On all levels. As you understand by now, prices and the cost of living is astronomical here, so two supporters of the family is a must for any kind of decent living.

Me myself? I have come across a lot of interesting people this week and i am beginning to get a bit of the picture of the workings of life in Greenland and in the settlement. The generosity of the locals and their kindness is extraordinary. Just during these past days people have just passed by and given us newly caught cod, smoked salmon and muskox. Friends have hunted whale, muskox and reindeer with success and I have not been able to get anything on my hook. So locals are wonderfully kind and generous and without their help in the beginning, life would be way harder and more difficult.

Weather has stabilized. It is slightly cooler, but free from the worst of the past wetness, still windy on and off, which makes fishing useless for me who only have a fishing rod, even though yesterday evening, i had the biggest fish I have ever had on a hook and line, so big it snapped my line. That has never happened before.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.