Explorer Mikael Strandberg

Uppskjuten avfärd/Delayed departure

(Swedish version first, followed by the English)
 
Lite sömn nu. Vaxpropp. En gammal lagning i tandsystemet ramlade ur. Orytm. Saknas en hel del prylar. Viktiga sådana. Dyra. I dessa tider. Men som krävs för en framgångsrik färd. Därför 4 timmar sömn per natt de senaste dagarna. Resa på gång! Men när?
 
Igår körde vi två pass i Rörsjöparken! Det är helt klart en bit kvar än innan tjejerna vågar sig ut i trafiken. Jobbet nu är att stanna utan att det är nära en olycka. Eftersom cyklarna är en storlek för stora för bägge (att växa in i), så är det en decimeter som saknas när foten sätts ned. Dana kör fortfarande med inställningen full fart, tvärnit. Hennes ben har små skrapsår överallt. Men de kör på! Tuffa tjejer tycker jag.
 
Men varje pass genomfört leder till en glass!
 
Jag har kört 67.4 km över helgen. En helt underbar cykel som jag nu skall bygga om till en riktig långfärdscykel. Men det är ju över 25 år sedan jag sist trampade professionellt. Så mycket att lära sig. Dock inte hur man cyklar. Det är en viktig del av vem jag är. Känns underbart att åter sitta i sadeln. Även om rumpan behöver vila. Cykeln är amerikansk, men byggd av en svensk. Erik Nohlin.
 
Nu gäller det att fundera ut hur vi skall få packning minimal men att jag måste ha med alla film grejer. Iphonen blir backup i stället för den större Lumixen. Dana vill vlogga. Och Eva blogga. Tjejernas egna önskemål. Det skall också telefonen klara av.
 
Älskar ju detta!
 
Här kan ni följa cykelresan (Jag vet, billig variant men jag har inte hittat någon bättre lösning just nu för dagliga uppdateringar) https://www.strava.com/athletes/23404606/heatmaps/16ebbd68#10/55.70855/13.07253
 
 
 
English version:
 
Little sleep right now. Earwax block. An old filling fell apart yesterday. Quite a few pieces of equipment are still missing. Important ones. Expensive ones. In these times. But needed for a succesful journey. For this reason, only an avergae 4 hours a night right now. A great journey coming up! But when?
 
We did two training sessions in a nearby park yesterday. There´s no doubt we are still not ready to hit the city traffic. The big job right now is stopping without creating an accident. Since the bikes are one size too big for them (for the future…), an inch or two is missing when putting the foot down. Danas is still in a kamikaze mood. Full speed, stopping using max brakes. Her legs are full of signs of that! But the girls labour on! Tough little girls I think!
 
But each training session leads to an ice cream!
I have ridden 67.4 km over the weekend. The bike is wonderful! Right now I need to rebuild and adjust to become a full blown touring bike. But it is over 25 yeras since I cycled professionally. Full time. So lots to re-learn. Not about cycling though. It is part of who Ima. great being back in the saddle! But my butt needs a rest right now. The bike is American, but built by a Swede. Erik Nohlin.
 
Right now my main challenge is figuring out how to minimalize the gear. But still have the full recording equipment. For this reason i will use the Iphone as a back up camera instead of the Lumix. And Dana wants to vlog. And Eva blog. Their own choice! The phone has to handle all that too!
 
I just love this life!
 
The map to follow our jouney (cheap version, I know…but I haven´t fund a better one for daily upates) https://www.strava.com/athletes/23404606/heatmaps/16ebbd68#10/55.70855/13.07253
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.