Oscar Danielsson-Frost

Artikel i Dalarnas Tidningar från cyklingen Malmö-Dala Järna

Artikel i Dalarnas Tidningar från cykelturen. Skriven av Oscar Danielsson-Frost, son till min gamle vän och barndomskamrat Näm, Vasaloppsvinnare och mycket annat!

https://www.dt.se/artikel/strandberg-cyklade-120-mil-till-dala-jarna-tillsammans-med-sina-dottrar-den-basta-av-alla-turer-jag-gjort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.