Explorer Mikael Strandberg

The girls have done it again/Tjejerna har gjort det igen!

The girls have done it again/Tjejerna har gjort det igen!
1345 km from Malmö to Kapellskär!/134, 5 mil från Malmö till Kapellskär!
(English version first, followed by the English)
We arrived at our final destination Kappellskär yesterday. After 51 days of cycling. This is where we will start phase 2 next year by taking the ferry to Finland. We were joined by our film team with Sofie and Samir the last three days, which was a joy. I am extremely proud over the girls. And Pam. And Sofie and Samir!
All together, the girls have cycled 2 945 km including last years cycling.
Our goal Siberia is now 2600 km away.
(Swedish version)
Vi anlände till vår slutdestination Kapellskär igår. Efter 51 dagars trampande. Härifrån startar vi fas 2 av färden med att ta färjan till Finland. De sista tre dagarna hade vi sällskap av det fantastiska film teamet Sofie och Samir. Underbart! jag är oerhört stolt över tjejerna. och Pam. Och Sofie och Samir!
Total med förra årets cykling har tjejerna avverkat 2945 km!
Vårt mål i Sibirien är nu bara 260 mil borta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.