Explorer Mikael Strandberg

Knud Rasmussen

(Swedish version first, followed by the English)
 
En av de sista förberedelserna tjejerna och jag gjorde innan vi drog till Grönland, var att besöka Knud Rasmussens Hus i Hundstedt. Idag ett museum. Vi tog oss dit tillsammans med min mycket gode vän Lars Säfström. Vi började med att åka till Fredriksvaerk och säga hej till intendent Søren La Cour Jensen. Han tog oss sedan till Knud Rasmussen tidigare hem. Hela resan slutade nästan i katastrof. Jag glömde all min nyinköpta film utrustning på tåget. Men paniken fick mig att lyfta upp tjejerna, rusa ned för rulltrappen på centralen i Malmö, precis få in en fot på tåget och få tag på grejerna.
 
En nära katastrof. En känsla Knud Rasmussen väl kände till. Han är den av alla historiska upptäcktsresande som inspirerat mig mest. Mycket beroende på att han ofta satte människor han mötte i centrum, framför sig själv.
 
Under året på Grönland, så förändrades självklart bilden av Knud. Han blev verklig och realistisk, med fördelar och nackdelar. Han var som till en präst av den tiden och de bodde i ett trevåningshus i Ilullissat, som idag är museum. Privilegierad så klart. Dana och jag besökte hemmet på väg till Evas operation i Köpenhamn. Dana kände sig mycket hemma.
 
Precis som gällande Grönland, ser vi på Knud Rasmussen i ett annat ljus efter vår tid där. En mer äkta och realistisk bild!
 

Filmen från Grönlandstiden är klar, se trailern här 

Här finns allt jag skrivit om knud genom åren https://www.mikaelstrandberg.com/?s=knud+rasmussen
(English version)
One of the final acts of preparations the girls and me did before we set out for Greenland 2017 was to visit Hundsted. This is the home of Knud Rasmussen. Today a museum. We drove up from Malmö together with my great friend Lars Säfström. First we went to say hello to Søren La Cour Jensen, in Fredriksvaerk who is in change of the archives. He then took us to Knuds previous home, which is now a musem in Hundstedt. The journey almost ended in disaster. I forgot my new film equipment on the train home. But managed to carry both girls, running and just making it back on the train, before it left the station in Malmö.
A near catashtrophy. Knud Rasmussen knew that well. He has always been one of the historic explorers which has inspired me the most. Very much due to the fact that he put so much emphasis on the people he met, less on himself.
However, during the course of the time in Greenland, my image of him has become more true to itself. He belonged to the priviliged folks of Greenland due to his dad. His dad was a preacher of its time and they lived in a great three story hourse in Ilulissat. Today a museum. Dana and me went there on route to Eva´s operation in Copenhagen. Dana seemed really at home.
We now look at our time in Greenland in a different light, it has changed for the better. Same applies to Knud Rasmussen. Way more realistic!
The film is ready! See the trailer here at
Everything I have written about Knud Rasmussen https://www.mikaelstrandberg.com/?s=knud+rasmussen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.