Den sibiriska meningen med livet, Normal-na…..

Härom månaden fick jag den stora äran att sammanfatta min syn på meningen med livet, genom att göra en kvarts föreläsning för TED X Mälaren. 


Eftersom Kolyma Expeditionen gjort ett outplånligt intryck på hela min existens, så efter tre veckors funderande, kom jag fram till tesen om Normal-na! Den sibiriska vägen till att förstå meningen med livet! 


Föreläsningen är tyvärr bara på engelska, men kika gärna. Kanske kan den ge perspektiv på tillvaron! För mer info om föreläsningar, se här!


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.