Explorer Mikael Strandberg

Dag 15/Day 15

Dag 15/Day 15. 51.13 km (Swedish version first followed by the English) Idag höll på att sluta illa. För min filmkamera. Jag har den i styrväskan så den är till hands hela tiden. När jag var in och handlade på den lilla matbutiken Skepplanda fick någon lokal träskalle till yngling för sig att han skulle impa på mina döttrar. Genom att köra på bakhjulet på sin cykel. Självklart hamnade han på min som ramlade och kameran flög i asfalten. Yngling drog. Dana kom in, imponerad av ynglingen och hojtade på Tempo och Eva lugnade ned mig. Inte så farligt tyckte hon. Teamet är starkt nu. Vi kompletterar varandra. Dana är den vilde som allt händer, hon skriker och domderar på samma sätt som mig. Eva är sansad, lugn, tyst och balanserar oss hetsporrar. Vi tänkte cykla till Aino idag, men värmen sänkte oss. Syns imorrn Aino. Nu bad! (Nu kom en bybo med 3 liter färskvatten)/ Things got bad today. For my filmcamera. I have it in my handlebar bag so it is handy. When I went in to the small store in Skeppslanda some local teenage jackass decided to try to impress my daughters by cycling on his backwheel. Of course he ended up on my heavy bike, knocked it over and the camera fell to the ground. He impressed Dana who came in and yelled in the store. I was upset, but Eva calmed me down. She thought it could be worse. We have a strong solid team now complementing each other. Dana is the wild one ti whom everything happens. She yells, roars and take space like me. Eva is relaxed, cool and wise and handles me and Dana the yellers. We were planning to reach Aino today but the heat got to us. See u tommorrow Aino! Now a dip in the lake. ( An lld local man just came by and gave us 3 litres of fresh drinking water!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.