Explorer Mikael Strandberg

Day 30-31/Dag 30-31

Dag 31/Day 31. Fredriksberg. (Swedish version first, followed by the English) “Är vi säkra tror du där vi slagit upp tältet?” frågade jag en äldre bybo som liksom jag just bevittnat ett bråk i en busskur i Fredriksbergs centrum. “De brukar sitta där med en kasse öl, så jag kan bara säga att du skall vara på din vakt. ” På ytan är ju orten ett stillsamt paradis. Men under de två dygn vi varit här har polisen ryckt ut två gånger. Två gånger igår varav vi bevittnade ett tillslag. Jag har pratat med flera bybor. De har haft en nattpatrull de senaste åren till följd av tilltagande stölder och inbrott. Det har drog- och alkoholrelaterad bakgrund. Folk från huvudorten Ludvika som samlats här i byn. Byborna klagar på Ludvika kommun som de anser skickat hit vad de ser som problem. Det ser bättre ut i statistiken. De ortsbor jag pratat med är i regel sansade och deras tålamod har prövats har jag förstått. Angående orosmomenten. Jag träffar ju samma stackars tillfälligt misslyckade människor dagligen utanför Stadsmissionen och Rörsjöparken i Malmö. Idag när jag var in för en morgonkaffe i centrum, hade byn möte angående bråken. Och stölderna av främst verktyg. Jag tänkte filma, men kände mig för okunnig, dåligt påläst och trött. När jag återvände till lägret satt ett nytt högljutt påverkat gäng i busskuren. En kvinna hojtade: Fin cykel. En sådan vill jag ha. Det kändes inte bra. Jag kommer inte att sova inatt. Jag oroar mig för döttrarna. Usch att leva med denna oro varje dag/ (English version) “Do you think we are safe where we have pitched the tent?” I asked an older local fella in the village. “I cant really say. Be vigilant. Sometimes they go there with their bags of beer.” We had both just witnessed an unpleasant fight in a bus shelter next to us. On the surface the village of Fredriksberg is an oasis, a paradise for the eye. But during the two days we have been here there has been three brawls of whoch we have witnessed one and a half. It is drog and alcohol related incidents. The police have been here twice. I have talked too several villagers. They have had to start a nigh patrol the last years due to theft and burglaries. According to the locals the problem is folks with issues related to drugs and alcohol have left the main town of Ludvika to live together in a house in the village. They say the commune have sent them here to get rid off them and for better statistics in the main town. Most villagers I have spoken too are sensible countryfolks and there is no doubt their patience have bern tested to its limits. I believe. As for the initiators of problems, I come across these temporarily unfortunate people at Malmö Stadsmissiln and in our neighbourhood park. This morning when I went into the center to have a coffee, locals had gathered to breech the problems. And the theft of mainly tools. Initially I wanted to film and do interviews but felt too tired, not enough background and not enough research. When I sat up on my bike to return to our camp, a group of these temporarily rowdy unlucky ones crowded the bus stop. A woman shouted: “Nice bicycle. I want one of those.” It did not feel good at all. I wont sleep a second tonight. As always I worry for my daughters. I cant imagine living with this worry every day. #fredriksberg #dalarna #instadalarna #visitdalarna #dalapolisen #ludvikakommun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.