Hur man fotograferar äventyret

“Hur viktigt är det att lägga ned tid på att dokumentera sin färder och äventyr? På mina Expeditioner, så orkar jag inte att göra allt fysiskt jobb och dessutom koncentrera mig på att ta bra foton. Kan du ge några råd.”

Frågan kom från en inte alltför okänd brittisk äventyrare. Som säkert skulle få mycket mer uppmärksamhet om hon lade ned mer tid på att lära sig fotografera. Tveklöst är det så att bra foton gör en avgörande insats gällande hur uppmärksammad en färd blir, så det är en oerhört viktig del. Nu är det ju dock så att endera har man ögat för bra foton eller inte, ändock kan vem som helst lära sig grunderna och en utbildning är av godo. Och det är inte kameran som avgör hur bra ett foto blir, utan fotografen. Många äventyrare som har det gott ställt och inte kan fotografera, hyr in professionella sådana för att dokumentera sina färder. De har förstått värdet.
Jag är på gott och ont, sjävlärd på allting utom arabiska.Men i allt har jag hittat eller haft turen att träffa någon som hjälp mig. Och gällande foto så träffade jag tidigt i mina äventyrliga drömmar vildmarksfotografen Gösta tysk, med Alaska och Kanada som specialitet och han sade direkt:
Tänk bara att du behöver en förgrund, ett talande mellansnitt och en bakgrund, då har du kommit en bit på väg.
Och det är ett bra råd. Idag finns det ju så fantastiskt många bra fotografer världen över, inklusive Sverige där vi har ikoner som Claes Grundsten, Mattias Klum och Staffan Widstrand som väl till viss del täcker ämnet äventyr, så det krävs det där lilla extra för att verkligen få uppmärksamhet. Vilket man kan få genom träning och genom att välja ett unikt ställe. Jag har aldrig lagt ned någon större kraft på fotograferingen eller filmningen utan klarat mig på att berättelsen som sådan passat och bilder/film kunnat illustrera detta.
Så en sorts sammanfattning och mina råd till denne mycket speciella dam är de dessa:
  • Gå en grundkurs för elementärt fotograferande och bildseende
  • Välj en kamera inledningsvis under förberedelserna, om det går idag, där det inte går att bearbeta bilderna i Photoshop.
  • Välj en unik plats att berätta om.
  • Välj ett kärnämne, exemplevis människor eller natur, eller kanske bägge.
  • Gå på biblioteket och låna böcker av mästarna på området och studera deras bilder.
  • Och framförallt, fota och fota och fota och spara inte på “film”.
  • Be något proffs kolla och kommentera.
Kommentera gärna. Och om ni vill döda lite tid kan ju kika på detta galleri av mina egna bilder.
Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.