Explorer Mikael Strandberg

Vi saknar Grönland/We miss Greenland

(Swedish version first, followed by the English)

Helt klart är att sex veckor på ett sjukhem i Köpenhamns utkanter ger perspektiv på livet. Vi vet ännu inte helt säkert när vi kan återvända hem till Grönland och vi vet att det blir ingen längre tid innan vi måste tillbaka för öga två. Och tveklöst är det så att ganska snart måste vi återvända hem till Malmö. På Grönland finns inga ögonläkare. I vårt samhälle knappt läkarvård. Så tyvärr är det så.

Likväl känner vi alla tre saknad. Tjejerna saknar sina polare, sin mamma och den friska luften som gör att man sover så gott. Jag saknar den enorma naturen, den friska luften och den där fantastiska frihetskänslan som kommer så fort man ger sig ut från samhällets gränser. Jag har aldrig känt någonting liknande och vill ut i denna så fort vi återvänder. Men jag vet helikoptrarna står still och strejk är på gång.

Vem vet hur det här slutar!

PS, Jag såg en mycket bra dokumentär här gjord av vänner, Lykkeländer, mycket sevärd! DS

English version:

There´s no doubt that spending 6 weeks in a Greenlandic hospice just outside the centre of Copenhagen gives perspective on life. We still don´t know when we can return home to greenland and we have also understood we won´t be able to stay too long before we have to return for an operation on the right eye. And there´s neither any doubt that living in an isolated area with Eva´s problems, just ain´t good enough, so we will have to return to Malmö and Sweden quite soon. Ther´s no eye doctors in Greenalnd and in our town hardly a doctor, and this just ain´t good enough. Unfortunately.

This said, there´s no doubt we miss greenland all three of us. The girls miss their friends, their mum and the fresh air which gives them such a great sleep. I miss that extra ordinary nature, the freshest of air and that amazing feeling of complete freedom as soon as you leave the borders of civilisation. I have never ever come across uch a feeling of freedom. And as soon as we return, I need to get out there. God knows when that will be. I hear helicopters are grounded and a possible strike is coming up which will make transport impossible. Who knows how this will end!

PS. I just saw a great new documentary about Greenland, Lykkelaender, well worth watching. DS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.