Explorer Mikael Strandberg

Dag 18/Day 18

Dag 18/Day 18 Freecamp 48.52 km

(Svensk version först, followed by the English)

Möte med grönländare idag!

För 4 år sedan var vi på dop i Nuuk på Grönland. Svenske Mattias döpte sitt barn med en grönländska. Idag sprang vi på varandra utanför en affär längs vägen!

Efter två vilodagar på Ekenäs Camping med bad och försök att få covid vachination för barnens mamma, så satte vi riktning mot Finlandsfärjan. Vi måste göra 25 mil i veckan i tre veckor för att komma i position. Bra start.

Skön halvregnig dag.

(English version)

Meeting greenlanders today!

4 years ago we attended a Christening in Nuuk. A Swedish fellow married to a Greenlandic lady. Today we ran into each others at a store on route!

After two days rest at Ekenäs Camping with lots of time swimming, and trying to get a covid shoot for the childrens mum, we have set our target. To be able to make the ferry to Finland, we need to do 250 km a week for three weeks. Good start today.

A nice drizzling day.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.