Explorer Mikael Strandberg

Day 23/Dag 23

Dag 23/Day 23 approx 63 km

(English version first followed by the Swedish one)

“Do you do it because you want to? Or because your dad wants to do a film?”

“Both!” , the girls said. “We like this a lot!”

We get this question on and off. At times I wish people would realize that it might be the girls who want to do all this. And their mum wants to do it and want the girls to experience a privileged life like this. A free life outdoors, no stress or times to control your life, meeting overwhelmingly kind people, eating two ice creams a day and being with mum and dad 24 hours a day. And get their full attention. Actually the girls and their joie the vivre drive most of our days with their ideas. Eva has for example taken over my Instagram, Dana is looking into Tik Tok and yesterday the girls pushed us to do 63 km. We parents were happy after 30! But Eva wanted control over pur prigress towards Soumi. And Dana wanted a rest day or two at a place with a playpark and beach.

When we arrived at 21.00 I was exhausted. Their mother too. But the girls started to play for 2 hours!

Best of times!

(Svensk version)

“Gör ni det här för att ni vill? Eller för att er pappa vill göra en film?”

“Bägge!” , svarar tjejerna. ” Vi gillar det här!”

Vi får den här frågan av och till. Ibland önskar jag att folk kunde fatta att det är tjejerna som vill setta. Som är drivkraften. Och att även deras mor, som är med på turen, som vill att tjejerna skall ha ett privilugierat liv som detta. Ett fri liv utomhus, utan stress eller tider, ständiga möten med varma, nyfikna och välkomnande människor, äta två glassar per dag och få vara med mamma och pappa dygnet runt. Och få hela deras uppmärksamhet. Faktum är att det är tjejerna med sin enorma livslust som driver våra dagar med sina ideer. Eva har exempelvis tagit över mitt Instagram. Dana Tik Tok och igår var de tjejerna som fick oss att cykla 63 km. Vi föräldrar var nöjda efter tre mil. Men Eva vill få kontroll över avståndet och vad som krävs för att nå Soumi. Och Dana vill till en campingplats för bad, lek och vilodagar.

Vi anlände klockan nio. Mor och far uttröttade, men tjejerna fortsatte leka två timmar till!

De bästa av tider!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.