Explorer Mikael Strandberg

Dag 1/Day 1

1day/Dag1

(Swedish first, followed by the English version)

Vi började vår dag vid Efesus tester och bibliotek. Marcus Antonius och Kleopatra dök upp, och tjejerna köpte allt direkt. När jag berättade om om detta världsarv väckte det litet intresse.

Ett engagerat film teamfrån Izmirs kommun följde oss från klockan sju till tre. Sofie Rørdamoch hennes son halva dagen innan de flög hem till Mön.

Hettan är extrem och kommer att dominera allt. Vi var knockade tedan efter Efes besöket, tog tre timmars paus, cyklade vidare i en hemsk trafik.

Den första sträckan av Eurovelo8 har ingen vägren. Hälften av förarna använder gasen som broms, tutar som galningar… Dana började gråta av allt. Vi tog en paus till klockan sex, cyklade (sköt cyklarna hälften av tiden) så tre backiga men vackra timmar och hamnade på en camping med inhemska turister. Vackert belägen vid havet. Tjejerna kom rusande i mörkret och berättade att toaletterna var hemska. Jag gick dit. Det var den asiatiska varianten, med ett hål i marken! De har aldrig upplevt det!

Stekhet natt i tältet. Nu en underbar tid vid bordet med kaffe och 16 katter.

25.5 km. Det är underbart att göra detta med tjejerna!

Photocopyright flertalet bilder Sofie Rørdam

(English version)

We started our day at the Ephesus Library and theater. Marc Anthony and Cleopatra turned up and the girls loved the show. Finally they understood why Ephesus is a World Heritage site. When I tried to explain beforehand, it awoke little interest.

A great film team from Izmirs Municipality followed us from 7 to 3 pm. Sofie and her jolly son stayed half day before they returned to Møn.

The heat is extreme and will dominate our time here. We were knocksd flat out already after the Ephesus visit. We took a three our break, before we sat off in a very demanding traffic.

The first part of the Eurovelo 8 has no shoulder at all. Half the drivers use the gaspedal as a break, and honk like obsessed..Dana got so stressed so she started to cry. We stopped and took a break until 6 p.m, then cycled and pushed the bike for three hours along a hilly but beautiful road. We ended up at a local campsite bear the sea. The girls came running in th dark after exploribg the camp in the dark snd said the toilets were horrific! I went to have look. And smiled. They have never seen the asian variety with just a hole in the ground!

A sleepless and extremely hot night in the tent. But waking up with a strong coffee and
enjoying life. Together with 16 cats.

25.5 km done. A great time with the girls!

Photocopyright most photos Sofie Rørdam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.