Explorer Mikael Strandberg

Hur har folk råd med Canada Goose-jackor?/How can people afford Canada Goose jackets?

(Swedish first followed by the English version)

Jag har nyss återvänt hem från läkarstationen här i samhället. Eva behöver glasögon och det finns ingen optiker i byn, utan blott några timmars båttur bort, men vi behövde få en underskrift från en läkare. Så vi knallade dit, Eva och jag, ingen väntetid, träffade en dansk läkare som direkt påpekade att det enda hon kunde göra var en enkel kontroll. Så i ett litet rum fick Eva försöka se om det var en stor hund eller en maträtt för att säkerställa synen och Eva såg ingenting alls. Så helt klart är att hon behöver glasögon. Den danska läkaren var den tredje vi mött under vår korta tid här i samhället, ännu en dyr stafettläkare som får en mer än betald semester på Grönland. De behövs självklart, eftersom det saknas grönländska läkare, men detta är ett av många bekymmer som landet lär lösa framöver. Och servicen blir ju lidande.

”Den här gamle läkaren sade att det var mycket illa med mig och att jag å det snaraste måste till Nuuk för röntgen” , berättade Ian utanför den lokala bensinstationen där han jobbar: ”Jag blev ju rädd och har väntat på att höra någonting från Nuuk, men inget. Så idag när jag var dit, träffade en ny läkare, så fick jag först veta att det inte var så illa samt att den förra läkaren inte skickat in någon remiss. Nu får jag vänta minst en månad till.”

Jag hade bestämt möte med den unge man för att höra hur ungdomarna får ihop det hela här i samhället. Tidigare på dagen hade jag insett att folk betalar 44% i inkomst skatt här och när lönerna ligger runt 90-110 svenska kronor i timmen, så blir det ju inte mycket kvar i plånboken varje månad i detta ett av världens dyraste länder. Och jag ser att många ungdomar har de där svindyra Canada Goose jackorna. Hur de har råd med detta, är för mig i det närmaste obegripligt.

”Jag håller på att spara till en dröm, en motorcykel, men för att överhuvudtaget kunna överleva så bor ju alla ungdomar hemma och bor och äter gratis, annars går det ju inte” , berättade den mycket sympatiske Ian samtidigt som han stängde igen butiken för dagen: ”Och för mina föräldrar går det ju bra ekonomiskt. Annars vet jag inte hur man överlever här. Och skattepengarna går ju till finansiera den nya flygplatsen i Nuuk. ”

En Canada Goose jacka kostar minst två veckors lön, ändå ser jag dem överallt. Någonting är bara inte rätt här på ön, gällande det ekonomiska. Visserligen är sjukvård och medicin gratis, så vitt jag förstår, skolan likaså, men förskola kostar som i Sverige, men minst en 500 i månaden. Fritids lika, och flertalet tycks ha sina ungar där. Isolering och infrastruktur för att nå ut kostar, (och stafett läkare)men få har ju råd att köpa flygbiljetter. Ja, än är det hela obegripligt. (*1. Läs Martin Breums bok gratis på engelska, The Greenland Dilemma, där författaren försöker förklarade detta komplexa land på ett som jag ser det just nu, ett rättvist sätt.)

Med allt detta sagt, framtiden lär snart utvisa med stor krasshet vad som gäller på den ekonomiska sidan, i övrigt är det bara att konstatera, det är VÄRT dessa utlägg, dessa kostnader och denna sega och oerhört komplicerade byråkrati som styrs från Nuuk, för att få uppleva denna fantastiska natur, hälsosamma luft, trevliga människor och enastående frihet så fort man tar steget ur samhället uti i naturen. Och jag misstänker att detta också är orsaken till den arrogans som råder hos landets turistmyndigheter som torde vara med världens sämsta, jag pratar om Visit Greenland, de vet att folk kommer ändå och att Grönland står på tur nu hos världens belevade och välställda turister att besöka. Just nu är det Island och Färöarna som gäller. Men efter det då? När turisterna vill ha något nytt? Då överlever man inte genom att vara arrogant.

English version:

I have just returned back to the cabin after a brief visit to the local doctor and health clinic. Eva is in dire need of glasses and there´s no optician in the settlement and one can only be found after a few hours boat ride from here, but we needed a piece of paper from the local doctor.  After hardly any time waiting, we met the doctor, a Dane who immediately added that her possibilities where very limited and could only do a very simple test. Which I agree it was. She asked Eva to try to tell her what she saw on a sign out of the reflexion of a mirror in this tiny room.  Eva saw nothing so we all know she needs glasses. This was the third doctor we have met since our arrival a couple of months ago. Another expensive relay doctor who gets a paid vacation and much more in Greenland. Obviously they´re needed, since there´s an enormous lack in Greenlandic doctors, but this is just one of many problems that the country has to solve in the nearest years ahead. And the service always turns poor with the relay doctors. They don´t have their heart in the community as a permanent one would. (Not only in Greenland, same story in Sweden and I suppose most isolated northern communities.)

”That old doctor told me my situation was serious, that I was seriously ill and that I had to get to Nuuk as fast as possible to get an X-ray” , the very sympathetic  Ian told me outside the local filling station where he works and added: ”It scared me a lot and I have been waiting for over a month to hear something from Nuuk, but nothing. Today I went to the doctor again, a new one from Denmark, much better and she told me things were much better and not too bad and that the previous doctor hadn´t sorted things out in Nuuk. He just left and didn´t care. So, she sorted it out but this means I have to wait another month. ”

I had set up a meeting with this nice young man to figure out many things I didn´t know, like for example, how do they, or anyone, survive economically here? Because earlier in the day I had learnt that Greenlanders pay a stunning 44% in income tax! And when I then know that wages here in the settlement average around 10-12 dollars an hour, well, that means that in one of the most expensive countries on earth, there´s very little left in the wallet each month. And when I see all these young people with the overpriced Canada Goose Jackets, I am stunned and ask myself, how can they afford it?

”I am saving for a dream, a motor bike, but for me, like everyone else who is young here, we need to live at our parents and get free rent and food, otherwise it is impossible to save” , Ian told me at the same time who closed the store for the day: “My parents are doing well economically, otherwise, I don´t know how I would survive otherwise. And the tax money, well, it seems to finance the new airport in Nuuk.”

A Canada Goose Jacket equals at least two weeks wages here, I still see them everywhere. Something is just very odd with this island, as regards to the economic situation. Sure, for paying 44% tax you get free hospital care, medicine, school, but preschool still costs around 80 plus dollars a month. After school deals with the same cost and most seem to have their kids there. Sure, I understand that isolation and a complicated infrastructure (and no doubt paying for relay doctors)costs a lot and needs tax money to pay for it, but the fact is few Greenlanders can afford buying an airline ticket. Not easy to grasp all this, but I just read a book by Martin Breum called The Greenland Dilemma who puts it all in more understandable terms. (*1. The book can be download for free in English here.)

HOWEVER, all this said and noted, and the future will quite soon show what will happen, being here paying these extra ordinary high costs, WELL, it is still worth it! It is worth to just get this opportunity to live in the midst of this great nature, great outdoors, unparalleled fresh and healthy air, friendly and generous local people and this extraordinary freedom which awaits as quick as one steps outside the settlement limits. And, I suspect this is one of the major reasons why the arrogance which is to be found at the worst tourist authority on earth, Visit Greenland, has a lot to do with this. They know people will come no matter what.

And sure, Greenland is next in line after Iceland and the Faroe Islands as a great tourist destination for all these elderly and wealthy tourists on route to see something new, but once they pass, service mindedness is the only way to survive.

*1. http://www.martinbreum.dk/english/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.