Explorer Mikael Strandberg

Dag 34 Evas födelsedag/Day 34 Evas birthday

Evas 11:e födelsedag/Evas birthday, the 11th!

(Swedish first followed by the English version)

Överälskade Eva fyller 11 år idag och vi har haft två dagars fantastiska upplevelser!

Först med den oerhört enigmatiske och nye vännen Laggar Jan från Rättvik som grillade, gjorde tidernas tårta och visade människans alla bästa sidor! Så dök äventyraren Christian Bodegren upp med nya hyllningar samt karismatiske Samir för nästa filmperiod. Alla med fina gåvor åt en överväldigad Eva!

Grattis Eva, idag bara 2 mil!

(Tack också till min gamle vän Stefan med fru som vi övernatta och åt gott hos dagen innan)

(English version)

This is the very much loved Evas 11th birthday! We have had two wonderful days of celebrations!

First, an amazing evening set up by the enigmatic Laggar Jan the artist at his summerhome. His BBQ was extra great and so was his cake! He showed us the best of the sides we human beings offer. Then, the Swedish adventurer of the year Christian Bodegren unexpectedly turned up and a new celebration took place! And the charismatic Samir turned up for a new film session. And with gifts!

Happy Birthday Eva, only 20 kms today!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.