Explorer Mikael Strandberg

Day 42/Dag 42

Day 41/Dag 41 Campsite rest/Vila på camping

(English version first, followed by the Swedish one)

1000 km:s done! In total with last years ride taken into account, the girls have done 2600 km on their bikes!

“It is easier this year. Much more hills last year. And it was rainy and cold.”

Evas words. When we arrived to this picturesque camping and I said it is only 200 kms left to the goal of this year, Kapellskär. We have cycled almost every day. And no matter how fantastic, it runs you down a bit. So a few days rest before proceeding north.

For me? The heat has been demanding, but overall much easier. Less hills, no rain hardly, Pams helped out and the girls are pro bikers and outdoor people now.

Will they continue next year? Hard to know! They do miss the comforts and the Ipads on and off. But it was the same last year. When I asked them after 2 weeks at home, they wanted to leave immediately!

Now Stockholm.

(Swedish version)

100 mil gjorda! Totalt med görra årets cykling, så har de gjort 260 mil sammanlagd cykling!

“Det är lättare i år. Ifjol var det mer backar och det var regnigt och kallt.”

Så sade Eva när vi anlände hit till campingen igår. Jag berättade att det var bara 20 mil kvar till årets slutmål i Kapellskär. Vi har cyklat nästan varje dag sedan starten. Och oavsett hur fantastiskt det är, så sliter det. Så nu tar vi några dagars vila innan vi fortsätter norröver.

För mig? Hettan har varit svår bitvis, men som helhet mycket lättare. Mindre backigt, nästan inget regn och kag har fått hjälp av Pam. Och tjejerna är ju proffsiga cyklister nu och vana utemänniskor.

Kommer de att ställa upp nästa år också? Det vet man aldrig! De saknar Ipads och bekvämlighet av och till. Men situationen var den samma förra året. När jag frågade efter två veckor hemma, så ville de iväg!

Nu Stockholm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.